Σχετικά με το Corelab

Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, κυρίως Θεωρητικής Πληροφορικής, καθώς και για την εκπόνηση εργασιών και διατριβών στις περιοχές της Θεωρίας Υπολογισμών, της Λογικής, της Κρυπτογραφίας, της Υπολογιστικής Γεωμετρίας και των Γραφοθεωρητικών Αλγορίθμων.

Πρόσφατες ανακοινώσεις

  • Το μεταπτυχιακό μάθημα Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (Θεωρητική Πληροφορική Ι (ΣΗΜΜΥ), Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα ΙΙ (ΑΛΜΑ,ΜΠΛΑ)) ξεκινά την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Τηλέφωνο: +30-210-772-3339

FAX: +30-210-772-1645

Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών,
Εργαστήριο Λογικής και Επιστήμης Υπολογισμών (CoReLab, αίθουσα 1.1.3),
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα, Ελλάδα.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: (γενικές πληροφορίες), (webmaster)