Σχετικά με το Corelab

Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, κυρίως Θεωρητικής Πληροφορικής, καθώς και για την εκπόνηση εργασιών και διατριβών στις περιοχές της Θεωρίας Υπολογισμών, της Λογικής, της Κρυπτογραφίας, της Υπολογιστικής Γεωμετρίας, των Γραφοθεωρητικών Αλγορίθμων και της Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων.

Νέα

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Τηλέφωνο: +30-210-772-3339

FAX: +30-210-772-1645

Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών,
Εργαστήριο Λογικής και Επιστήμης Υπολογισμών (CoReLab, αίθουσα 1.1.3),
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα, Ελλάδα.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: (γενικές πληροφορίες), (webmaster)